W przypadku standardowych zbiorników bez dodatkowych kominków rewizyjnych wystarczy dodać do wymiarów zbiornika po 50cm naddatku. Wówczas dół gotowego otworu do podłączenia szamba z domem będzie znajdował się na głębokości 80cm od poziomu gruntu. Jeżeli taka głębokość usytuowania otworu wlotowego nie gwarantuje zachowania spadku na rurze doprowadzającej ścieki należy zbiornik zakopać głębiej. Do tego celu należy w zbiorniku zamontować płytę o wzmocnioną oraz  zamówić dodatkowy kominek rewizyjny.

Otwór na rurę zawsze znajduje się na wąskiej ścianie wykopu dlatego wykop powinien być przygotowany węższą stroną od strony budynku skąd idzie rura.

Jeżeli chodzi o przygotowanie dna samego podłoża pod zbiornik należy przygotować i wypoziomować 10cm podsypki piaskowej lub też chudego betonu na dnie wykopu. Podłoże pod podbudowę musi być również wolne od elementów, które mogą uszkodzić dno zbiornika osiadającego pod swoim ciężarem w gruncie.

Przykład wykopu pod zbiornik 10m3

Zbiornik 240x300x185 - wykop pod ten zbiornik: 300x350x235cm głębokości, na wąskiej ścianie znajduje się otwór na rurę więc wykop powinien być usytułowany ścianą 300cm od strony budynku.